ALTERNATÍVA KNIŽNICA
Hľadaj:
podrobné hľadanie
DEJEPISNÁ ČÍTANKA 2
Učebnica pre 7. ročník ZŠ. 61 úryvkov zo života ľudí z dávnych čias plné hist. faktov. O kráľovi Artušovi, Svätoplukovi,Pribinovi...
Autor: D. Kováč a kol., Orbis Pictus Istropolitana 2003
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 72 str. Formát: 21 x 29,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-7158-476-2 Cena: 1,33 € (40 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
DEJEPIS 2
Učebnica pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií. Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku. »
Autor: D. Kováč a kol., Orbis Pictus Istropolitana 2001
Vydanie: 2. Náklad:
Počet strán: 72 str. Formát: 21 x 29,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-7158-185-2 Cena: 1,33 € (40 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (3 ks)
Objednať:
vypredaná DEJEPIS - Pre 6. ročník základnej školy
Feudálna spoločnosť. Prechod ku kapitalistickej spoločnosti novoveku.
Autor: Marián Skladaný, Tomáš Jílek, Jozef Baďurík, Marta Butvinová • Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990
Vydanie: 5. Náklad: 50 000
Počet strán: 238 str. Formát: 14 x 19,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 90-08-00825-3 Cena: 1,66 € (50 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
DEJINY 20. STOROČIA
Dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. »
Autor: Kol., VKÚ 2002
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 59 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-8042-325-3 Cena: 4,65 € (140 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
NOVOVEK I.
Dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 60-03-32272-1 Cena: 3,98 € (120 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
NOVOVEK II.
Dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 60-03-32146-6 Cena: 3,98 € (120 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
STREDOVEK
Dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 60-03-32140-7 Cena: 3,98 € (120 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
PRAVEK, STAROVEK
Dejepisné atlasy pre základné školy a osemročné gymnáziá. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 60-03-32124-5 Cena: 3,98 € (120 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na objednávku
Objednať:
ATLAS SVETOVÝCH DEJÍN 2. - Stredovek - Novovek
Jedná sa o pracovné typy atlasov, ktoré sú veľmi vhodné pri vyučovaní dejepisu na základných školách. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 60-03-32141-5 Cena: 4,65 € (140 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
ATLAS SVETOVÝCH DEJÍN 1. - Pravek - Stredovek
Dejepisné atlasy sú veľmi vhodné pri vyučovaní dejepisu na základných školách. Mapky, obrázky a časové priamky. »
Autor: Kol., VKÚ 2001
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 0 str. Formát: 23 x 32 cm
Jazyk: český ISBN: 60-03-32125-3 Cena: 4,81 € (145 Sk)
Väzba: viaz. bez prebalu Stav: nová - na objednávku
Objednať:
DEJEPISNÝ ATLAS 7
Učebnica pre 7. ročník ZŠ. Mapy, tabuľky, obrázky 19. a 20. storočia.
Autor: Kol., Slovenská kartografia 1983
Vydanie: 2. Náklad: 80 000
Počet strán: 24 str. Formát: 29,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 79-320-84 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (5 ks)
Objednať:
DEJEPISNÝ ATLAS 6
Učebnica pre 6. ročník ZŠ. Mapy, tabuľky, obrázky od 13. do 19. storočia - Gotika, Renesancia, Baroko, Klasicizmus
Autor: Kol., Slovenská kartografia 1982
Vydanie: 1. Náklad: 81 000
Počet strán: 24 str. Formát: 29,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 79-328-82 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (5 ks)
Objednať:
DEJEPISNÝ ATLAS 5
Učebnica pre 5. ročník ZŠ. Mapy, tabuľky, obrázky - pravek, staroveké Grécko, Rím, blízky východ, Franská ríša, Románska doba.
Autor: Kol., Slovenská kartografia 1981
Vydanie: 1. Náklad: 97 000
Počet strán: 24 str. Formát: 29,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 79-310-81 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (5 ks)
Objednať: