ALTERNATÍVA KNIŽNICA
Hľadaj:
podrobné hľadanie
BABYLON I. - II.
Historický román slovenskej autorky v dvoch zväzkoch. Dej sa odohráva v ďalekej minulosti, v časoch zániku Chaldejskej ríše. »
Autor: Margita Figuli • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1980 • Edícia: Retro, zv. 10.
Vydanie: 7. Náklad: 12 000
Počet strán: 768 str. Formát: 12 x 20 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 72-084-80 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: brož. mäkká fóliová Stav: stará - 1. (3 ks)
Objednať:
LUKÁŠ BLAHOSEJ KRASOŇ I.
Historický román významného slovenského spisovateľa v dvoch zväzkoch. Dej sa odohráva v období štúrovského hnutia. »
Autor: Martin Kukučín • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 23.
Vydanie: 8. (v HK 1.) Náklad: 28 000
Počet strán: 312 str. Formát: 13,5 x 19 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá poloplátenná Stav: stará - 3. (1 ks)
Objednať:
vypredaná ŽIVÍ A MŔTVI
Román slovenského autora z obdobia SNP, autor podáva všestranný obraz života v tomto období na Slovensku.
Autor: Vladimír Mináč • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961 • Edícia: SPKK, zv. 141.
Vydanie: 2. Náklad: 12 000
Počet strán: 380 str. Formát: 13 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
DIELO VI.
Pozor! Prebal je z knihy Dielo V., ale predávaná kniha je DIELO IV.. Predposledná časť Kukučínovej tvorby. Poviedky sú rôzneho typu, od vážnych po humorné, spomienkové i literárne. »
Autor: Martin Kukučín • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratisalva 1958 • Edícia: Naši klasici, zv 49.
Vydanie: 1. Náklad: 5 200
Počet strán: 460 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
ZUNIACI KROK
Román o probléme kolektivizácie, zo života českých a slovenských dedín na Kavkaze. »
Autor: Peter Jilemnický • Pravda, Bratislava 1950 • Edícia: Spisy Petra Jilemnického, zv. 2.
Vydanie: 2. Náklad: 15 000
Počet strán: 216 str. Formát: 13 x 19,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
vypredaná OLEJKÁR a iné
Povesť zo začiatku 14. storočia, z čias panovania Matúša Čáka - intrigy, láska, spoločenské pomery vtedajšej doby.
Autor: Jozef M. Hurban • Tatran, Bratislava 1971 • Edícia: Čítanie študujúcej mládeže, zv. 33
Vydanie: 2. doplnené Náklad: 15 000
Počet strán: 224 str. Formát: 10,5 x 17,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-110-71 Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
vypredaná DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Veselohra v troch dejstvách. Obsahuje aj dielo Inkognito - Veselohra v štyroch dejstvách s národnými spevmi.
Autor: Ján Palárik • Tatran, Bratislava 1972 • Edícia: Čítanie študujúcej mládeže, zv. 42
Vydanie: 1. Náklad: 10 000
Počet strán: 272 str. Formát: 10,5 x 17,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-271-72 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná NEVESTA HÔĽ
Autor v tomto diele oslavuje prírodu a prírodný život, využíva naturalistické a lyrické prostriedky.
Autor: František Švantner • Tatran, Bratislava 1973 • Edícia: Kvety, zv. 53
Vydanie: 1. Náklad: 6 000
Počet strán: 296 str. Formát: 10,5 x 14,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-381-73 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá koženková Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
TRI GAŠTANOVÉ KONE
Klasická slovenská novela ponúka čitateľom klasický trojuholník dvoch mužov a ženy, v ktorom víťazí čistá láska. »
Autor: Margita Figuli • Smena, Bratislava 1967 • Edícia: Máj, zv. 92.
Vydanie: 1. Náklad: 30 000
Počet strán: 148 str. Formát: 12 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 73-002-67 Cena: 2,50 € (75 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá plátenná s prebalom Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
SPISY I. - Novely I.: KANDIDÁT
Spisy sledujú mnohostranné dielo bohatej činnosti Vajanského. Prvý zväzok obsahuje 18 poviedok, noviel a čŕt.
Autor: Svetozár Hurban Vajanský • Tatran, 1984 • Edícia: Slovenská tvorba, zv. 90.
Vydanie: 1. Náklad: 2 000
Počet strán: 448 str. Formát: 13 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-648-84 Cena: 1,99 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
REŠTAVRÁCIA • ORAVA
Autor: Ján Kalinčiak • Tatran, Bratislava 1975 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 145.
Vydanie: 2. / 3. Náklad: 38 000
Počet strán: 264 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-810-65 Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
SELANKY
Odporúčané čítanie pre 9 ročník.
Autor: Ján Hollý • Mladé letá, 1959 • Edícia: Školská knižnica
Vydanie: 1. Náklad: 10 240
Počet strán: 128 str. Formát: 13,5 x 20,5
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
vypredaná VIBRÁCIA KRVI - Poviedky z obdobia medzi dvoma vojnami
Zbierka poviedok od autorov: Jégé, Gregorová, Rázus, Hrušovský, Alexy, Letzt, Jilemnický, Urban, Chrobák, Figuli, Švantner... »
Autor: (Zborník) • Mladé letá, 1964
Vydanie: 1. Náklad: 2 000
Počet strán: 304 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 66-088-64 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
vypredaná VALGATHA a iné prózy
Nedokončený historický román Valgatha a poviedky Mandík, Suplikant, Pseudo-Zamojski, Hlad a láska, Čierne a biele šaty, Emigranti. »
Autor: Ľudovít Kubáni • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 104. Slovenský rad, zv. 68.
Vydanie: 2. Náklad: 42 000
Počet strán: 280 str. Formát: 13,5 x 20,5
Jazyk: slovenský ISBN: 61-418-65 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná MENDÍK - Obraz z učiteľského prostredia
V poviedke sa prepletajú dve dejové línie: osud siroty a prekážky lásky rechtorovej dcéry a kaplána. »
Autor: Ľudovít Kubáni • Mladé letá, Bratislava 1958 • Edícia: Školská knižnica
Vydanie: 1. Náklad: 8 270
Počet strán: 72 str. Formát: 13,5 x 20,5
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,00 € (30 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá poloplátenná Stav: stará - 3. (0 ks)
Objednať:
vypredaná RODINA ROVESNÝCH
Zobrazenie hmotného a mravného úpadku rodiny bohatého obchodníka, zapríčinený zradou národných ideálov. »
Autor: Ján Čajak • Tatran, Bratislava 1983 • Edícia: Slovenská tvorba, zv. 87.
Vydanie: 2. Náklad: 2 500
Počet strán: 320 str. Formát: 13 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-508-83 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná PANI RAFIKOVÁ A INÍ
Obsahuje diela: Slnečný kúpeľ, Večera, Vádium, Strašidlo, Hríby, Gazdiná, Pani Rafiková, Maškarný ples, Strach.
Autor: Janko Jesenský • Matica slovenská, T. Sv. Martin 1950 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 4
Vydanie: 1. Náklad: 40 000
Počet strán: 162 str. Formát: 13,5 x 19,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá poloplátenná Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná ZBOJNÍCKE CHODNÍČKY
Príbeh na pozadí udalostí po vzniku Slovenského štátu a národnooslobodzovacieho boja. »
Autor: Zuzka Zguriška • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1959 • Edícia: Pôvodná próza
Vydanie: 1. Náklad: 7 000
Počet strán: 488 str. Formát: 13 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná Stav: stará - 3. (0 ks)
Objednať:
ŽIVOT BEZ KONCA
Autor opisuje vzťahy medzi ľuďmi a spoločenské pomery na sklonku monarchie až po obdobie vzniku československého štátu. »
Autor: František Švantner • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1969 • Edícia: SPKK, zv. 234
Vydanie: 4. Náklad: 12 000
Počet strán: 800 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 72-009-69 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
DREVENÁ DEDINA
Dej sa odohráva na Orave, hlavnú tému deja tvoria osudy troch generácií roľníckej rodiny. »
Autor: František Hečko • Matica slovenská, Martin 1952 • Edícia: Knižnica Slovenských pohľadov, zv. 148
Vydanie: 2. (opravené) Náklad: 20 000
Počet strán: 580 str. Formát: 15 x 21,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná Stav: stará - 3. (1 ks)
Objednať:
DVA DNI V CHUJAVE
Dva dni v Chujave je próza, ktorá patrí medzi autorove najhodnotnejšie diela. »
Autor: Jánoš Záborský • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 82. Základný rad, zv. 60.
Vydanie: 1. Náklad: 50 000
Počet strán: 191 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-148-63 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
OBRAZY A ROZMARY
Humoresky.
Autor: Gustáv K. Zechenter-Laskomerský • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1955 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 29.
Vydanie: 1. Náklad: 30 400
Počet strán: 288 str. Formát: 13,5 x 19 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
HRDINOVIA
Dej sa odohráva v časoch 1. svetovej vojny, kde Timrava neopisuje vojnu na fronte, ale pôsobenie vojny v dedine vzdialenej od bojísk. »
Autor: Božena Slančíková-Timrava • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1953 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 17.
Vydanie: 1. Náklad: 40 000
Počet strán: 177 str. Formát: 14 x 19 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá poloplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
LUKÁŠ BLAHOSEJ KRASOŇ I.
Historický román významného slovenského spisovateľa v dvoch zväzkoch. Dej sa odohráva v období štúrovského hnutia. »
Autor: Martin Kukučín • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1954 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 23.
Vydanie: 8. (v HK 1.) Náklad: 28 000
Počet strán: 312 str. Formát: 13,5 x 19 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,50 € (75 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá poloplátenná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
BABIE LETO
Kniha s realistickou pravdivosťou vykresľuje neschopnosť časti vtedajšej slovenskej spoločnosti zúčastniť sa na aktívnom boji za oslobodenie svojho ľudu, a to pre vlastný morálny úpadok. »
Autor: Svetozár Hurban Vajanský • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica , zv. 39.
Vydanie: 1. Náklad: 26 250
Počet strán: 316 str. Formát: 13,5 x19,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
KOMPAS V NÁS
Prvá novela je o dvoch bratoch, z ktorých prvý druhého nepoznal z kysuckého prostredia. Ďalej prípad Evy Burdovej, ktorú nútili vydať sa za toho, koho nechcela. O Interhelpe a o krajanoch, ktorí museli stratiť domov, lebo hľadali šťastie v práci. »
Autor: Peter Jilemnický • Pravda, Bratislava 1950 • Edícia: Spisy Petra Jilemnického, zv. 5.
Vydanie: 4. Náklad: 15 000
Počet strán: 473 str. Formát: 13 x 19,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná bez prebalu Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
KOREŇ A VÝHONKY I.
Dvojdielný román zachytáva vzájomné vzťahy medzi inteligenciou, meštianstvom a sedliactvom. Koreňom sa v diele myslí stará sedliacka rodina Drevanskovcov a jej výhonkami mladá generácia. »
Autor: Svetozár Hurban Vajanský • Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1962 • Edícia: Hviezdoslavova knižnica, zv. 76.
Vydanie: 1. Náklad: 60 000
Počet strán: 144 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-014-62 Cena: 1,50 € (45 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
vypredaná PRÍHODY A SKÚSENOSTI MLADÍKA RENÉHO
Prvý slovenský román. Je v ňom nastolených a objasnených nemálo problémov, ktoré sú aj v dnešných časoch aktuálne z viacerých aspektov. »
Autor: Jozef Ignác Bajza • Tatran, Bratislava 1970 • Edícia: Pamäti a dokumenty, zv. 25.
Vydanie: 1. Náklad: 8 000 + 500
Počet strán: 352 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 61-080-70 Cena: 2,50 € (75 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná DREVENÁ DEDINA
Dej sa odohráva na Orave. Hlavnú tému deja tvoria osudy troch generácií roľníckej rodiny. »
Autor: František Hečko • Matica slovenská, Martin 1952 • Edícia: Knižnica Slovenských pohľadov, zv. 148.
Vydanie: 2. (opravené) Náklad: 20 000
Počet strán: 580 str. Formát: 15,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná ZHASNUTÉ SVETLÁ
Román zachytáva udalosti od septembrovej mobilizácie v roku 1938 až do rozbitia ČSR v roku 1939. »
Autor: Milo Urban • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1958 • Edícia: Pôvodna tvorba
Vydanie: 1. Náklad: 20 000
Počet strán: 472 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,50 € (75 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať:
vypredaná ŽIVÍ A MŔTVI
Zobrazuje život slovenskej spoločnosti v tragických vojnových rokoch, počas SNP a v prvých rokoch po vojne, keď sa pod tlakom udalostí obnažovali ľudské charaktery, až po hraničnú čiaru života a smrti. »
Autor: Vladimír Mináč • Slovenský spisovateľ, Bratislava 1959 • Edícia: Pôvodná próza
Vydanie: 1. Náklad: 9 000
Počet strán: 380 str. Formát: 13,5 x 20,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 2,50 € (75 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná s prebalom Stav: stará - 2. (0 ks)
Objednať: