ALTERNATÍVA KNIŽNICA
Hľadaj:
podrobné hľadanie
PORADCA 2009/13
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA.Rozhodcovské konanie, daňové priznania DPH, finančný trh, verejná obch. spoločnosť, daňová evidencia, hospodársky rok... »
Autor: Kol. • Poradca, jún 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 214 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA EXTRA November - Podvojné účtovníctvo
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zásoby: klasifikácia, evidencia, oceňovanie a spôsoby účtovania.
Autor: Kol., Poradca 5.11.2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 64 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2007 Register
Register zákonov, komentárov, článkov, príkladov, vzorov - podľa hesiel od A po Z.
Autor: Kol., Poradca 9.12.2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 42 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,33 € (10 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
DAŇOVÉ PRIZNANIA - za rok 2007
Daňové priznania k dani z príjmov právnickej a fyzickej osoby, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vzory vyplnených tlačív. »
Autor: Ivana Valterová, Poradca 17. 1. 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 208 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,32 € (100 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
DAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z v roku 2005
Automobil, BOZP, Cenné papiere a podiely, Cestovné náhrady, Členské príspevky, Dane, Dary, Deriváty, Dlhodobý majetok »
Autor: Dušan Dobšovič a kol., Poradca 10. 3. 2005
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 336 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-89213-05-7 Cena: 1,66 € (50 Sk)
Väzba: brožovaná, lesklá Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2008/4
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Ochrana zdravia, miestne dane, stav. úpravy a prenájom, štátne soc. dávky, doh. o práci. »
Autor: Kol., Poradca 4.12.2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 288 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
LEXIKÓN PRE ÚČTOVNÍKOV
Bez CD. Zákon o účtovníctve, Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo, Príručka na vedenie účtovníctva v programe Pohoda.
Autor: Kol., Newsletter 2003
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 160 str. Formát: 16,5 x 24 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-86394-94-8 Cena: 2,66 € (80 Sk)
Väzba: brožovaná, lesklá Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
MZDY A PERSONALISTIKA - Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006
Legislatíva ročného zúčtovania, Ročné zúčtovanie zdr. poistenia za rok 2006, Ročné zúčtovanie v programe Olymp, Ročné zúčt. SZČO
Autor: M. Talačová - G. Trpišová, Kros 21. 5. 2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 132 str. Formát: 16,5 x 24 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-969213-4-8 Cena: 1,33 € (40 Sk)
Väzba: brožovaná, lesklá Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
vypredaná RUKOVÄŤ ÚČTOVNÍCTVA PODNIKATEĽOV
Publikácia je určená pre potreby praxe, predovšetkým pre rekvalifikačné kurzy, ale je použiteľná aj pre študentov vysokých škôl. »
Autor: J. Hvoždarová - A. Šlosárová - J. Užík, Súvaha 1999
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 320 str. Formát: 17 x 24 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-88727-20-0 Cena: 5,97 € (180 Sk)
Väzba: viaz., tvrdý fól. karton Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2009/10
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Cestovné náhrady, obchodné vzťahy, účtovné sústavy, daňové priznania, súdne poplatky, opravy účtovníctva v PÚ. »
Autor: Kol. • Poradca, máj 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 216 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
DAŇOVÉ PRIZNANIA - za rok 2008
Daňové priznania k dani z príjmov právnickej a fyzickej osoby, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vzory vyplnených tlačív. »
Autor: Ivana Valterová, Jana Bielená • Poradca, 20. 1. 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 232 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/5-6
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o dani z príjmov, Zákon o DPH - novelizované zákony s komentármi k 1. 1. 2008 »
Autor: Kol., Poradca 5. 2. 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 544 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 6,31 € (190 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
POKYNY A USMERNENIA DAŇOVÉHO RIADITEĽSTVA SR
Oblasť DPH po 1.5.2004. Materiál pre účastníkov seminárov.
Autor: Konzek 2004
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 52 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 0,33 € (10 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
AKTUALIZÁCIA K ZÁKONOM 1/2004 zošit - 4
Zákon o dani z pridanej hodnoty.
Autor: Poradca 5.5.2004
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 40 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-6127 Cena: 0,33 € (10 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
AKTUALIZÁCIA K ZÁKONOM 1/2004 zošit - 7
Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných orgánov • Zákon o dani z príjmov • Zákon o dani z pridanej hodnoty »
Autor: Poradca 26.7.2004
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 192 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-6127 Cena: 0,50 € (15 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
ODVODY POISTNÉHO od 1. 10. 2007
Odvody poistného zamestnancov, študentov, dôchodcov, spoločníkov s. r. o., SZČO, konateľov, členov orgánov, právnických osôb
Autor: Kol., Poradca 1. 10. 2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 26 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV 2004
Postupy účtovania a rámcová účtovná osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - platné od 1.1.2004 »
Autor: Mária Horváthová, Súvaha 2004
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 140 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-88727-74-X Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2004/5-6
zákon o dani z príjmov • správa daní a poplatkov • daň z nehnuteľností • trestný poriadok • mzdy a odvody • cestná daň
Autor: Kol., Poradca 23.12.2003
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 544 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,83 € (25 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2004/1
Zákon o DPH • Ochrana zdravia • Doplnkové dôchodkové poistenie a daň z príjmu • Účtovanie v cudzej mene a kurzové rozdiely »
Autor: Kol., Poradca 3.9.2003
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 272 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,83 € (25 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY - v otázkach a odpovediach
Registračná povinnosť • Pohyb tovaru v EU • Premiestnenie tovaru • Miesto zdaniteľného obchodu • Daňové priznanie ...
Autor: Ing. Jaroslava Síkorová, Poradca 2.7.2004
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 80 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
DAŇOVÉ PRIZNANIA - za rok 2003
Fyzických osôb • Právnických osôb • Tabuľka ročnej dane • vzory tlačív. Príloha Poradcu č. 5-6/2004.
Autor: Kol., Poradca 22.12.2003
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 176 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 0,66 € (20 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
PORADCA EXTRA 2/04
Účtovanie zásob v podvojnom účtovníctve.
Autor: Kol., Poradca 3.11.2003
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 56 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1336-037X Cena: 0,33 € (10 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
P6 AKTUAL - Príloha Poradcu č. 7/2004
Prehľad odvodov poistného • Kurzy NBS • Vyšlo v Zbierke zákonov SR ...
Autor: Kol., Poradca 2004
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 28 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 0,33 € (10 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2007/13
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákonník práce, pracovné podmienky, star. o zdravie, príjmy z prenájmu, ochrana zdravia a počítače. »
Autor: Kol., Poradca 30.7.2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 223 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/1
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Správa daní, medzinárodná pomoc, súdne poplatky, susedské práva, kolektívne vyjednávanie... »
Autor: Kol., Poradca 28.8.2007
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 256 str. Formát: 15 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
ÚČTOVNÍCTVO AUDÍTORSTVO DAŇOVNÍCTVO (ročník 1997, 1998, 1999, 2000)
Zviazaný časopis ÚAD: Rok 1997 - 11 č. + mimo. č., Rok 1998 - 12 č. + mimo.č., Rok 1999 - 12 č. + mimo. č., Rok 2000 - 12 č. + mimo. č. »
Autor: Kol., Súvaha 1997, 1998, 1999, 2000
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 2080 str. Formát: 20,5 x 28,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 19,92 € (600 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celokožená Stav: stará - 1.
Objednať:
PORADCA 2008/7
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Audítori, Dovoz vozidiel, Nehnuteľnosť v ZPD, Zmeny v obchod. práve, Preddavky na daň, Emisná kontrola. »
Autor: Kol., Poradca II/2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 223 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/11
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Stavebný zákon s komentárom. Správa a vlastníctvo bytov a nebytových priestorov. Štátne sociálne dávky. »
Autor: Kol. • Poradca, V/2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 288 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/10
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Sociálne poistenie, Správa daní, Reštrukturalizačné konanie, Koncesionárske poplatky... »
Autor: Kol. • Poradca, IV. 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 288 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/12
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o sociálnom fonde. Oprava chýb v účtovníctve. Zavedenie eura. Ako na neplatičov faktúr? »
Autor: Kol. • Poradca, VI/2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 288 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2008/13
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o službách zamestnanosti. Duálne zobrazovanie. Zdaňovanie autorských honorárov... »
Autor: Kol. • Poradca, VII/2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 312 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2009/2
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Spotrebná daň z elektriny, uhlia, plynu. Správa daní. Zmena základného imania a euro. Finančný prenájom. ... »
Autor: Kol. • Poradca, september 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 238 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
DANE II. (7 učebnica)
U vyd. kúpite za 32,66 €. Daň z príjmov, DPH, spotrebné dane, daň z nehnuteľností, miestne dane a poplatky, správa daní a poplatkov. »
Autor: Ján Artur Oberhauser a kol. • Súvaha, 2005
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 260 str. Formát: 21 x 29,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-88727-91-X Cena: 29,00 € (874 Sk)
Väzba: brožovaná, lesklá Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
PORADCA 2009/6
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Daň z príjmov, odpočet daňovej straty, zdaniteľný príjem, oslobodenie dane, daňové výdavky, základ dane, odpisy. »
Autor: Kol. • Poradca, január 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 304 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2009/7
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o cestnej premávke, Podiely na zisku, dividendy, tantiémy, Súdne poplatky, Občiansky súdny poriadok. »
Autor: Kol. • Poradca, fabruár 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 232 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2009/8
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce, Záložné právo, Daň z príjmov - platenie preddavkov, DPH od 1. 4. 09. »
Autor: Kol. • Poradca, marec 2009
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 216 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2009/3
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Zákon o zavedení meny euro s komentárom, Drobný dlhodobý majetok - účtovanie, Zvýšenie sumy ŽM. »
Autor: Kol. • Poradca, september 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 272 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 3,15 € (95 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
PORADCA 2009/4-5
LACNEJŠIE AKO U VYDAVATEĽA. Správne poplatky, Ceniny, Nové vecné bremeno, Používanie motorového vozidla, + tri prílohy (odvody, daň, závierka). »
Autor: Kol. • Poradca, december 2008
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 464 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 1335-1583 Cena: 6,31 € (190 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: nová - na sklade
Objednať:
ABECEDA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2007
Mzdy, priemerný zárobok, zrážky zo mzdy, daň z príjmov, zdravotné, sociálne, nemocenské a dôchodkové poistenie, vyplňovanie ELDP... »
Autor: Kol. • Anag, január 2007 • Edícia: Práca, mzda, poistenie
Vydanie: 1. Náklad:
Počet strán: 480 str. Formát: 16 x 23 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-7263-371-5 Cena: 3,00 € (90 Sk)
Väzba: špirálová, krúžková Stav: nová - na sklade
Objednať:
vypredaná ÚČTOVNÍCTVO
Vysokoškolská učebnica.
Autor: Z. Laučík - J. Klozar - V. Králiček • Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1990
Vydanie: 1. Náklad: 1 500
Počet strán: 424 str. Formát: 17 x 24 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-08-00412-6 Cena: 7,00 € (211 Sk)
Väzba: viaz., tvrdá celoplátenná + prebal Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
1000 ZCELA LEGÁLNÍCH DAŇOVÝCH TRIKŮ
Pre každého, kto z neznalosti platí daňovým úradom viac, ako musí. Aktualizované pre rok 1992-1993.
Autor: Franz Konz • Galaxie, Praha 1992
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 570 str. Formát: 14 x 20,5 cm
Jazyk: český ISBN: 80-85204-12-6 Cena: 2,00 € (60 Sk)
Väzba: brožovaná Stav: stará - 2. (1 ks)
Objednať:
DAŇOVÉ A ODVODOVÉ TIPY 2009
Kniha je nabitá informáciami týkajúcimi sa dane z príjmov fyzických osôb, sociálneho a zdravotného poistenia. Ak ste mali príjmy v zahraničí, ak ste študent alebo dôchodca, ako máte postupovať pri podávaní daňového priznania, atď. »
Autor: Jozef Mihál • Trend, Bratislava 2009
Vydanie: 1. Náklad: 8 000
Počet strán: 148 str. Formát: 14,5 x 21 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 978-80-89357-04-8 Cena: 4,00 € (121 Sk)
Väzba: brož., papierová bez prebalu Stav: stará - 1. (2 ks)
Objednať:
5+5 RIEŠENÝCH SÚVISLÝCH PRÍKLADOV Z JRDNODUCHÉHO A PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA
Cieľom zbierky riešených súvislých príkladov z podvojného a jednoduchého účtovníctva je pomôcť overiť vedomosti a zručnosti z účtovníctva v rozsahu stredoškolského učiva. »
Autor: Amália Spitzová • Petrus, Bratislava 1999
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 232 str. Formát: 17,5 x 24,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: 80-88939-08-9 Cena: 3,50 € (105 Sk)
Väzba: brož., papierová bez prebalu Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať:
DAŇOVÝ SPRIEVODCA 2006 - s komentárom
Autor: Kol., Ecopress 2006, edícia Hospodárskych novín
Vydanie: Náklad:
Počet strán: 344 str. Formát: 21 x 29,5 cm
Jazyk: slovenský ISBN: Cena: 1,33 € (40 Sk)
Väzba: brožovaná, lesklá Stav: stará - 1. (1 ks)
Objednať: